Tältä sivustolta löydät palveluitamme ja yhteistyötä koskevat ehdot sekä tietojenkäsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät lausunnot.


EVÄSTEET

Verkkosivuillamme käytetään yleistä “cookie”- teknologiaa (“eväste”). Kun Asiakas käyttää Internet -selaimella ensimmäistä kertaa jotakin julkista verkkopalveluamme, tallennetaan Asiakkaan selaimelle cookie omalla satunnaisluvullaan. Käytämme cookie teknologiaa palveluiden kehittämiseen, toteuttamiseen ja sivustomainonnan kohdentamiseen sekä IT Groupin että yhteistyökumppaneidemme palveluissa. Haluamme korostaa, että kaikki Asiakkaamme voivat selata julkisia verkkosivujamme anonyymisti sekä jokaisella on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö selaimessaan. Joissain tilanteissa cookie käytön kieltämisellä voi olla vaikutus palvelun käyttökokemukseen.

Verkkosivuillamme on yhteyksiä kolmansien osapuolien tuottamiin verkkopalveluihin ja sisältöihin sekä niin kutsuttuja sosiaalisen median laajennuksia (esimerkiksi Twitter, Facebook, Linkedin). Nämä voivat ladata sisältöä, tietoa ja evästeitä näiden palveluntarjoajien omilta palvelimilta. Tässä tilanteessa kolmas osapuoli voi myös käyttää omia evästeitä omien käyttöehtojensa mukaisesti. Pyrimme aina varmistamaan, että kolmannet osapuolet noudattavat hyviä tietosuojakäytäntöjä sekä voimassaolevia lakeja ja asetuksia.


TIESUOJALAUSUNTO

Tietosuojalausunto Yksityisyyden suoja on ensiarvoisen tärkeää sekä IT Group Finland Oy:lle että asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Käsittelemme Asiakkaidemme luottamuksellisia tietoja ja olemme velvollisia toimimaan tämän luottamuksen mukaisesti kaikessa toiminnassamme.

Tässä Tietosuojalausunnossa kerromme 

 • kuinka keräämme henkilötietojasi
 • mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta
 • mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi
 • millä tavalla suojaamme ja turvaamme henkilötietosi
 • kenelle luovutamme henkilötietojasi
 • kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi ja
 • mitä oikeuksia ja valinnanmahdollisuuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyn suhteen.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Tietosuojalausuntoa sovelletaan luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn riippumatta siitä, oletko kuluttaja- vai yritysasiakas. Lisäksi käytämme palvelukohtaisia tietosuojaselosteita, joissa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä kyseisen palvelun osalta. Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi verkkosivujemme tai palveluidemme kautta.

MÄÄRITELMÄT

Tietosuojalausunnossa käytetään alla olevia termejä seuraavasti:

 • Asiakas on Palveluidemme nykyinen tai uusi tilaaja, ostaja tai käyttäjä.
 • Henkilötieto on tieto, joka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää sinuun henkilönä. Käsittelemämme henkilötietotyypit on kuvattu jäljempänä Tietosuojalausunnossa.
 • Käsittely sanalla tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin.
 • Palvelut tarkoittavat kaikkia IT Group Finland Oy:n tarjoamia tuotteita ja palveluita.

KUINKA KERÄÄMME HENKILÖTIETOJASI?

IT Group tarjoaa monenlaisia ICT-palveluita. Keräämämme henkilötiedot riippuvat Palveluista, joita käytät, tilaat tai ostat ja siitä mitä tietoja toimitat meille tässä yhteydessä.

Voimme kerätä henkilötietoja seuraavista lähteistä:

Suoraan sinulta itseltäsi, kun esimerkiksi asioit kanssamme, ostat tai tilaat Palveluitamme ja tuotteitamme taikka rekisteröidyt tai kirjaudut Palveluihimme, vierailet verkkosivuillamme, vastaat asiakastyytyväisyystutkimukseen, ilmoittaudut tapahtumaamme tai olet meihin yhteydessä.

Muista lähteistä:

 • Havainnoituja tietoja, jotka syntyvät Palvelun käytön yhteydessä käsittelemme lain sallimissa rajoissa esimerkiksi silloin kun käytät palveluitamme (esim. puhelun soittamisen ja sähköpostin lähettämisen yhteydessä tai verkkosivuilla käydessä).
 • Johdettuja tietoja, jotka olemme luoneet henkilötiedoistasi, kuten esimerkiksi suoramarkkinoinnin kohdentamiseksi.
 • Nimenomaisesti muista lähteistä saatuja tietoja, kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä, esim. väestörekisterikeskuksesta, Postin rekistereistä, Asiakkuusmarkkinointiliiton Robinson-kieltorekisteristä, Suomen Asiakastiedolta tai Fonectalta.

  Henkilötietojen luovuttaminen IT Groupille ei ole pakollista, mutta mikäli päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi tarjota sinulle Palveluitamme.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME SINUSTA?

Keräämme seuraavan tyyppisiä henkilötietoja: 

 • Perustiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoitetiedot, tehtävänimike, organisaatio, mahdollinen kielivalinta;
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten Palvelua, tuotteita ja tilauksia koskevat, niihin liittyvät ja niiden toimittamiseksi tarvittavat tiedot, tilaaja- ja käyttäjätiedot, laskutukseen, luotonvalvontaan ja maksamiseen liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, asiointia koskevat tiedot (valtakirjat, valtuutukset), asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet kuten esimerkiksi puhelut sekä sähköposti- ja chat-viestit asiakaspalveluun, turvakameran videotallenne mahdollisesta vierailusta toimipisteessämme,
 • Verkkosivujemme käytöstä syntyvät tiedot;
 • Muut Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot kuten evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun yhteydessä kerättävät tiedot;
 • Asiakkaan ja käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröitymiseen liittyvät tiedot, kuten käyttäjätunnukset ja salasanat;
 • Järjestämiimme tapahtumiin, kilpailuihin ja arvontoihin ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot,
 • Suoramarkkinointikampanjoita koskevat tiedot, suoramarkkinointiin liittyvät luvat ja -kiellot, kiinnostuksen kohteet, uutiskirjeiden ja tapahtumakutsujen tilaukset, suoramarkkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot,
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot.

KUINKA KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI? 

IT Group kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoimintamme harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten kanssamme tehtyyn sopimukseen tai IT Groupin oikeutettuun etuun Palveluiden käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä. Voimme käsitellä henkilötietoja myös muilla perusteilla kuten suostumukseen tai lakiin perustuen.

Käsittelemme henkilötietojasi alla oleviin käyttötarkoituksiin: 

 • Palveluiden tuottaminen: Käsittelemme henkilötietoja Palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi. Esimerkiksi henkilötietojasi käsitellään tuki- ja ylläpitopalveluiden toimittamisen yhteydessä puhelun, tekstiviestin tai sähköpostin välittämiseksi vastaanottajalle. Lisäksi Palveluiden tuottaminen edellyttää, että käsittelemme henkilötietoja asiakkaiden tai käyttäjien tunnistamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen, luotonvalvontaan, perintään, asiakaspalvelua varten sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn. Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään kuten Palveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä Palveluihimme liittyvissä asioissa.
 • Kehittäminen ja analysointi: Käsittelemme henkilötietoja sisäisesti liiketoimintamme, Palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan. Käsittelemme henkilötietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita. Voimme muodostaa tilastoja Palveluiden kehittämistä tai muita analysointitarpeita varten. Voimme ryhmitellä asiakkaitamme laskutuksen, käyttömäärien, asiakassuhteen keston ja ulkoisten luokitusten avulla.
 • Myynti ja markkinointi: Käsittelemme ja hyödynnämme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseksi voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Voimme käsitellä henkilötietoja Palveluiden personoimiseen ja kohdentamiseen. Voimme käyttää henkilötietoja lain sallimissa rajoissa sekä omien että yhteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden markkinointiin kuten suoramarkkinointiin (tiedote-, lehti- ja julkaisuviestintä), markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin. Voimme käyttää henkilötietoja myös tapahtumaviestinnässä, kuten järjestämiemme asiakastilaisuuksien ja tapahtumien kutsuprosessissa
 • Palveluiden tietoturva ja väärinkäytökset: Voimme käsitellä henkilö- ja välitystietoja kaikkien Palveluidemme tietoturvasta huolehtimiseksi. Tarvittaessa voimme käsitellä henkilötietoja myös Palveluihin liittyvien väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi.
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.
 • Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi: Voimme käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi. Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan. Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Voimme yhdistää eri Palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Emme koskaan käsittele henkilötietoja määritellyn käyttötarkoituksen kannalta yhteen sopimattomalla tavalla.

KUINKA TURVAAMME HENKILÖTIETOSI?

Tietoturva ja asiakastietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. IT Groupille on tärkeää pyrkiä turvaamaan henkilötietojen käytettävyys, saatavuus, eheys ja turvallisuus. Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten luvattoman pääsyn henkilötietoihin ja henkilötietojen katoamisen.

Työskentelemme jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi. Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintäverkkojen kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme käsittelemiemme tietojen kuten henkilötietojesi turvaamiseen.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi alla oleville tahoille:

 • IT Groupin kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Konserniyhtiömme voivat käyttää henkilötietojasi tässä lausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin mukaan lukien markkinoidakseen tuotteitaan tai palveluitaan sinulle.
 • IT Groupin puolesta toimiville alihankkijoille ja muille sidosryhmille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti. Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomen, Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Huolehdimme tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina.

Voimme luovuttaa tietojasi myös:

 • Muille kolmansille osapuolille suostumuksellasi, joka on voitu saada esimerkiksi tietyn palvelun yhteydessä.
 • Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä. Tuomioistuimen päätöksen perusteella henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi tekijänoikeuden haltijalle tai tämän edustajalle. Voimme myös luovuttaa tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille tai hätäkeskusviranomaiselle, lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa etukäteen määritellyn menettelytavan mukaisesti.
 • Lainsäädännön edellyttämissä tai sallimissa tilanteissa.
 • Liiketoimintajärjestelyissä, kuten sulautumisten ja erilaisten liiketoimintakauppojen tai -siirtojen yhteydessä.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI? 

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan, kuin se on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötietosi ja muut asiakastietosi ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

 • Sopimussuhteen perusteella käsiteltäviä tietojasi säilytetään lähtökohtaisesti sopimussuhteen voimassaoloajan tai niin kauan, kuin Palveluiden toimittaminen edellyttää. Sopimussuhteen tai Palveluiden toimittamisen päättymisen jälkeen henkilö- ja välitystietojasi säilytetään niin kauan, kuin niille on tarvetta esimerkiksi keskeneräisten asioiden, laskutuksen, reklamaatioiden tai takuuaikojen puitteissa. Pääsääntöisesti tietojen säilytysaika on vähintään kolme vuotta ja maksimissaan kuusi vuotta siitä, kun asiakassuhde on päättynyt. Yksittäisten tietotyyppien osalta säilytysajat voivat olla myös lyhyempiä.
 • Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Mikäli asiakas voi vastustaa käsittelyä, poistetaan tiedot kun asiakkaan vastustusta koskeva pyyntö on käsitelty ja vastustus hyväksytty. Tällaista oikeutetun edun piiriin kuuluvaa käsittelyä voi olla esimerkiksi suoramarkkinointi Asiakkaalle sopimussuhteen päättymisen jälkeen.
 • Lakisääteisten velvoitteiden perusteella käsiteltäviä tietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin laissa edellytetään. Velvoitteita henkilötietojen säilyttämisen osalta on asetettu esimerkiksi kirjanpito- tai rahanpesulainsäädännössä sekä sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa.
 • Suostumuksellasi käsiteltävien tietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan.

KUINKA KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ?

Kuten monet muutkin verkkosivut, verkkosivumme hyödyntävät evästeitä. Evästeiden avulla voimme selvittää sivujemme suosituimmat osiot, millä sivuilla käyttäjät vierailevat ja kuinka pitkään. Kerättyä tietoa käytetään esimerkiksi Palveluiden tarjoamiseksi, kehittämiseksi ja analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen IT Groupin tai sen kumppaneiden tarjoamissa palveluissa tai tietoverkoissa. Evästeen tallentumisen voi estää muuttamalla selaimen asetuksia. Joissakin tapauksissa tämä voi johtaa siihen, että verkkosivujemme selailu hidastuu tai pääsy jollekin sivulle estyy kokonaan.

Käytämme evästeiden avulla kerättyjä tietoja tyypillisesti seuraaviin tarkoituksiin: 

 • Toiminnalliset evästeet ja Palveluiden tuottaminen: Evästeet ovat olennaisen tärkeitä verkkosivujemme ja sähköisten Palveluidemme toiminnan kannalta ja ne mahdollistavat sujuvan käyttökokemuksen.
 • Palveluiden kehitys: Seuraamalla evästeiden käyttöä voimme parantaa verkkosivujemme ja sähköisten Palveluidemme toimintaa. Saamme esimerkiksi tietoa mitkä ovat sivujemme suosituimmat osat, mihin käyttäjät suuntaavat tai miltä verkkosivulta he saapuvat ja kuinka kauan he viipyvät sivuillamme.
 • Analysointi: Käytämme evästeitä verkkosivujen ja verkkokaupan kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mainonnan tehokkuuden laskemisessa.
 • Markkinoinnin kohdistaminen: Evästeiden avulla voimme kerätä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseksi luomalla erilaisia kohderyhmiä.

  Voimme liittää evästeiden avulla saatua tietoa käyttäjästä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin esimerkiksi tietoihin käytössä olevista palveluista lain sallimassa laajuudessa.

  IT Groupin verkkosivuilla voi olla myös linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille, tuotteisiin ja palveluihin. Näihin IT Groupin verkkosivuilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojalausuntoa. Suosittelemme tutustumaan asianomaisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöihin.

MITÄ OIKEUKSIA JA VALINTAMAHDOLLISUUKSIA SINULLA ON?

Oikeutesi ja valintamahdollisuutesi riippuvat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja tilanteesta.

 • Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin. Mikäli edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle kuusi kuukautta, IT Group voi periä tarkastuspyynnöstä maksun.
 • Oikeus antaa ja peruuttaa suostumuksesi: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus antaa tai peruuttaa suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai, tietyissä tapauksissa, puutteelliset henkilötiedot täydennetyiksi.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa IT Groupin oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. IT Group voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen IT Groupin pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on oikeus pyytää IT Groupia poistamaan sinua koskevat tiedot muun muassa, jos (i) katsot niiden olevan tarpeettomia yllä kuvattuihin tarkoituksiin, (ii) peruutat antamasi suostumuksen, (iii) katsot IT Groupin käsittelevän henkilötietojasi lainvastaisesti tai (iv) vastustat henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

KUINKA SAAT TIEDON TIETOSUOJALAUSUNNON MUUTTUMISESTA?

Päivitämme Tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja Palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.

KUINKA VOIT KÄYTTÄÄ OIKEUKSIASI JA SAAT MEIHIN YHTEYDEN?

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on IT Group Finland Oy (y-tunnus 2167110-2). Henkilötietojen käsittelyyn tai Tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla olevaan osoitteeseen:

Tietosuoja
IT Group Finland Oy
Tankomäenkatu 3 LH 1, 00950 Helsinki
Sähköposti: hello@itgroup.fi

Jos IT Group on mielestäsi toiminut Tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus reklamoida asiasta. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot sekä oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voit lähettää kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen.

Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta.

HENKILÖ- JA VÄLITYSTIETOJEN KÄSITTELYYN SOVELTUVAT LAIT

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus
 • Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) VI osa Viestinnän luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja